k.ú.: 688401 - Mnichov u Lučního Chvojna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 555223 - Velké Chvojno NUTS5 CZ0427555223
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42141 - Libouchec

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 76360
zahrada 23 21753
travní p. 140 1687651
lesní poz 3 13947
vodní pl. nádrž přírodní 1 442
vodní pl. rybník 1 1631
vodní pl. tok přirozený 6 7926
zast. pl. společný dvůr 1 62
zast. pl. zbořeniště 2 123
zast. pl. 24 8510
ostat.pl. jiná plocha 9 5713
ostat.pl. manipulační pl. 10 16132
ostat.pl. neplodná půda 38 81479
ostat.pl. ostat.komunikace 29 20252
ostat.pl. silnice 3 23965
Celkem KN 297 1965946
Par. DKM 297 1965946
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 19
LV 35
spoluvlastník 43

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.1997
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1997 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 21.07.2019 17:26

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.