k.ú.: 688398 - Luční Chvojno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 555223 - Velké Chvojno NUTS5 CZ0427555223
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42141 - Libouchec

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 43 1180281
zahrada 79 25367
travní p. 227 1502287
lesní poz 14 107323
vodní pl. nádrž přírodní 1 502
vodní pl. nádrž umělá 2 3841
vodní pl. tok přirozený 15 26297
vodní pl. zamokřená pl. 7 10006
zast. pl. společný dvůr 3 1473
zast. pl. zbořeniště 9 5308
zast. pl. 78 25447
ostat.pl. jiná plocha 28 6658
ostat.pl. manipulační pl. 14 11060
ostat.pl. neplodná půda 47 60576
ostat.pl. ostat.komunikace 64 48095
ostat.pl. silnice 4 26462
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4315
Celkem KN 637 3045298
Par. DKM 637 3045298
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 20
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 67
LV 97
spoluvlastník 128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.1997
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1997 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 19.08.2019 20:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.