k.ú.: 688380 - Arnultovice u Lučního Chvojna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 555223 - Velké Chvojno NUTS5 CZ0427555223
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42141 - Libouchec

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 914589
zahrada 33 16621
travní p. 106 1771956
lesní poz les(ne hospodář) 26 381360
vodní pl. nádrž přírodní 2 1112
vodní pl. tok přirozený 3 13630
vodní pl. tok umělý 4 1500
vodní pl. zamokřená pl. 7 18472
zast. pl. společný dvůr 3 1027
zast. pl. zbořeniště 24 10222
zast. pl. 56 20116
ostat.pl. jiná plocha 44 96886
ostat.pl. manipulační pl. 22 39023
ostat.pl. neplodná půda 80 259536
ostat.pl. ostat.komunikace 51 59586
ostat.pl. pohřeb. 1 744
ostat.pl. silnice 10 55941
Celkem KN 484 3662321
Par. DKM 484 3662321
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 14
č.p. rod.dům 10
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 53
LV 75
spoluvlastník 94

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 21.08.2006 1:1000 21.08.2006 *)
DKM 1:1000 01.01.1997
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1997 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 21.05.2019 15:03

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.