k.ú.: 688355 - Pavlův Studenec 2 - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 541443 - Obora NUTS5 CZ0327541443
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32153 - Tachov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 33 2234918
lesní poz 2 38668
vodní pl. tok umělý 9 11251
zast. pl. zbořeniště 2 8
zast. pl. 3 1068
ostat.pl. jiná plocha 43 279140
ostat.pl. neplodná půda 4 44646
ostat.pl. ostat.komunikace 8 59419
Celkem KN 104 2669118
Par. KMD 104 2669118
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 3
LV 14
spoluvlastník 21

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.11.2013
S-SK GS 1:2880 1824 22.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 26.09.2020 18:22

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička