k.ú.: 688291 - Lučice u Chlumce nad Cidlinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570109 - Chlumec nad Cidlinou NUTS5 CZ0521570109
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52052 - Chlumec nad Cidlinou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 284 1606128
zahrada 91 58593
travní p. 92 372808
lesní poz 3 6818
vodní pl. nádrž přírodní 1 9571
vodní pl. nádrž umělá 4 5155
vodní pl. tok přirozený 14 58074
vodní pl. tok umělý 2 2403
zast. pl. společný dvůr 3 872
zast. pl. zbořeniště 1 72
zast. pl. 125 71791
ostat.pl. dálnice 2 45556
ostat.pl. jiná plocha 23 68273
ostat.pl. manipulační pl. 5 15914
ostat.pl. neplodná půda 19 6843
ostat.pl. ostat.komunikace 55 103319
ostat.pl. pohřeb. 2 1185
ostat.pl. silnice 13 43775
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6713
ostat.pl. zeleň 6 4014
Celkem KN 746 2487877
Par. DKM 468 2280276
Par. KMD 278 207601
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 76
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 123
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 168
spoluvlastník 250

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2009 intravilán
DKM-KPÚ 07.12.2007 1:1000 09.01.2008 *) KPÚ extravilán
S-SK GS 1:2880 1841 14.12.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.08.2019 02:37

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.