k.ú.: 688282 - Lučice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569062 - Lučice NUTS5 CZ0631569062
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1124 4614477
zahrada 297 194810
travní p. 710 930489
lesní poz les(ne hospodář) 3 1010
lesní poz 279 2139063
vodní pl. rybník 26 47561
vodní pl. tok přirozený 9 9369
vodní pl. tok umělý 64 20084
zast. pl. společný dvůr 2 129
zast. pl. zbořeniště 6 2196
zast. pl. 377 126561
ostat.pl. jiná plocha 105 52921
ostat.pl. manipulační pl. 47 40691
ostat.pl. neplodná půda 112 53463
ostat.pl. ostat.komunikace 178 120522
ostat.pl. pohřeb. 4 3919
ostat.pl. silnice 12 131532
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 11163
Celkem KN 3359 8499960
Par. KMD 3359 8499960
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 232
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 18
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 36
rozestav. 1
Celkem BUD 359
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 514
spoluvlastník 842

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.02.2010
S-SK GS 1:2880 1838 23.02.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.08.2019 09:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.