k.ú.: 688061 - Lubno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598143 - Frýdlant nad Ostravicí NUTS5 CZ0802598143
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8107 - Frýdlant nad Ostravicí
Pověřený obecní úřad 81071 - Frýdlant nad Ostravicí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 315 2162552
zahrada 347 338906
ovoc. sad 2 18111
travní p. 944 3280890
lesní poz les(ne hospodář) 1 134
lesní poz 278 1338899
vodní pl. tok přirozený 36 43117
vodní pl. zamokřená pl. 35 42008
zast. pl. zbořeniště 9 4847
zast. pl. 610 126919
ostat.pl. jiná plocha 175 93623
ostat.pl. manipulační pl. 18 46220
ostat.pl. neplodná půda 125 77596
ostat.pl. ost.dopravní pl. 31 170043
ostat.pl. ostat.komunikace 220 171108
ostat.pl. pohřeb. 1 8060
ostat.pl. silnice 1 38233
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 30 18715
Celkem KN 3178 7979981
Par. KMD 3178 7979981
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 236
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 180
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 75
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 53
rozestav. 3
Celkem BUD 591
byt.z. byt 19
byt.z. garáž 4
Celkem JED 23
LV 734
spoluvlastník 982

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.06.2009
S-SK ŠS 1:2880 1936 22.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 26.09.2020 17:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička