k.ú.: 688053 - Lubník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580619 - Lubník NUTS5 CZ0534580619
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 128 2904576
zahrada 221 176500
ovoc. sad 2 1262
travní p. 209 1109510
lesní poz ostat.komunikace 2 2907
lesní poz 62 519358
vodní pl. nádrž přírodní 1 103
vodní pl. tok přirozený 108 20769
vodní pl. tok umělý 1 916
zast. pl. zbořeniště 6 1978
zast. pl. 162 55907
ostat.pl. jiná plocha 56 55541
ostat.pl. manipulační pl. 22 23744
ostat.pl. neplodná půda 2 1225
ostat.pl. ostat.komunikace 112 128464
ostat.pl. pohřeb. 2 2814
ostat.pl. silnice 24 26225
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14255
ostat.pl. zeleň 25 43244
Celkem KN 1148 5089298
Par. DKM 1148 5089298
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 73
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 151
obč.z. byt 6
obč.z. garáž 6
Celkem JED 12
LV 187
spoluvlastník 266

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.11.2009
DKM-KPÚ 07.07.2005 1:1000 18.07.2005 *) část II. - zbytek extravilánu
DKM-KPÚ 22.10.1999 1:1000 22.10.1999 *) část I. - společně s k.ú. Sázava a Žichlínek
S-SK ŠS 1:2880 1835 09.11.2009
S-SK ŠS 1:2880 1835 18.07.2005
S-SK ŠS 1:2880 1835 22.10.1999


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 06.06.2020 04:44

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.