k.ú.: 688045 - Lubnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594385 - Lubnice NUTS5 CZ0647594385
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62202 - Vranov nad Dyjí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 134 4722895
zahrada 43 32557
travní p. 72 519047
lesní poz 129 1747890
vodní pl. tok přirozený 6 48846
vodní pl. tok umělý 1 1834
zast. pl. zbořeniště 7 2066
zast. pl. 68 41543
ostat.pl. jiná plocha 38 101562
ostat.pl. manipulační pl. 19 51628
ostat.pl. neplodná půda 19 143929
ostat.pl. ostat.komunikace 59 111728
ostat.pl. pohřeb. 1 500
ostat.pl. silnice 5 46692
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13746
Celkem KN 604 7586463
PK 59 103831
GP 501 4401505
Celkem ZE 560 4505336
Par. DKM 49 759090
Par. KMD 179 1451782
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 67
LV 148
spoluvlastník 211

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2017
DKM-KPÚ 11.03.2011 1:1000 14.03.2011 *) část k.ú. při KPÚ v k.ú. Bačkovice (okr. Třebíč-KP Mor. Budějovice)
S-SK ŠS 1:2880 1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 08/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 26.09.2020 01:54

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička