k.ú.: 687910 - Lubenec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566438 - Lubenec NUTS5 CZ0424566438
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 365 3503053
zahrada skleník-pařeniš. 1 1038
zahrada 368 273789
ovoc. sad 17 79119
travní p. 147 798877
lesní poz les(ne hospodář) 2 10763
lesní poz 62 1305559
vodní pl. nádrž umělá 3 52983
vodní pl. tok přirozený 35 66886
vodní pl. tok umělý 4 7443
vodní pl. zamokřená pl. 17 68007
zast. pl. společný dvůr 45 7861
zast. pl. zbořeniště 29 9746
zast. pl. 645 171975
ostat.pl. dráha 11 91582
ostat.pl. jiná plocha 128 82270
ostat.pl. manipulační pl. 69 80309
ostat.pl. neplodná půda 152 371887
ostat.pl. ostat.komunikace 163 170243
ostat.pl. pohřeb. 1 4196
ostat.pl. silnice 21 113448
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 52839
ostat.pl. zeleň 27 7562
Celkem KN 2318 7331435
Par. DKM 746 6220726
Par. KMD 1572 1110709
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 222
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 17
č.p. rod.dům 67
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 39
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 85
bez čp/če jiná st. 68
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 54
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 1
Celkem BUD 631
byt.z. byt 127
byt.z. garáž 1
Celkem JED 128
LV 610
spoluvlastník 851

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2016
DKM-KPÚ 1:1000 15.04.2011
S-SK GS 1:2880 1841 29.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 30.09.2020 18:54

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička