k.ú.: 687855 - Lštění nad Zubřinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553450 - Blížejov NUTS5 CZ0321553450
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 178 4050543
zahrada 129 94193
travní p. 130 1139499
lesní poz 483 2007263
vodní pl. nádrž přírodní 1 19
vodní pl. nádrž umělá 4 5158
vodní pl. rybník 1 3543
vodní pl. tok přirozený 2 881
vodní pl. tok umělý 14 41808
vodní pl. zamokřená pl. 9 9718
zast. pl. zbořeniště 1 536
zast. pl. 131 80068
ostat.pl. jiná plocha 26 28426
ostat.pl. manipulační pl. 22 48683
ostat.pl. neplodná půda 107 272157
ostat.pl. ostat.komunikace 163 309173
ostat.pl. pohřeb. 1 2736
ostat.pl. silnice 10 59318
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9967
Celkem KN 1415 8163689
Par. DKM 1415 8163689
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 61
č.p. zem.stav 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 120
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 4
Celkem JED 12
LV 251
spoluvlastník 385

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.01.2013
DKM-KPÚ 1:1000 11.05.2012
THM-G 1:2000 01.04.1961 09.01.2013
THM-V 1:2000 01.04.1961 09.01.2013 01.04.1961 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1838 01.04.1961 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 26.09.2020 01:22

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička