k.ú.: 687847 - Lozice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571750 - Lozice NUTS5 CZ0531571750
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 472 2996679
zahrada 99 72926
ovoc. sad 6 19394
travní p. 100 235602
lesní poz 12 25717
vodní pl. nádrž umělá 7 1515
vodní pl. tok přirozený 33 43808
vodní pl. zamokřená pl. 1 1108
zast. pl. zbořeniště 1 227
zast. pl. 98 51128
ostat.pl. jiná plocha 58 30054
ostat.pl. manipulační pl. 12 3646
ostat.pl. neplodná půda 103 112988
ostat.pl. ostat.komunikace 60 43904
ostat.pl. pohřeb. 1 1298
ostat.pl. silnice 5 37845
ostat.pl. zeleň 1 253
Celkem KN 1069 3678092
Par. KMD 1069 3678092
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 46
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 93
LV 178
spoluvlastník 330

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.10.2009
S-SK GS 1:2880 1839 05.10.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 16.07.2019 16:41

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.