k.ú.: 687634 - Lovčice u Nového Bydžova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570320 - Lovčice NUTS5 CZ0521570320
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52052 - Chlumec nad Cidlinou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1347 7905437
zahrada 265 185497
ovoc. sad 13 35847
travní p. 115 196827
lesní poz 10 960319
vodní pl. nádrž přírodní 4 3872
vodní pl. nádrž umělá 2 516
vodní pl. tok přirozený 20 14105
vodní pl. tok umělý 83 41173
zast. pl. společný dvůr 6 920
zast. pl. zbořeniště 2 339
zast. pl. 358 184944
ostat.pl. dráha 12 110482
ostat.pl. jiná plocha 54 67656
ostat.pl. manipulační pl. 18 113122
ostat.pl. neplodná půda 1 52012
ostat.pl. ostat.komunikace 197 260598
ostat.pl. pohřeb. 6 7207
ostat.pl. silnice 22 88778
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 17191
ostat.pl. zeleň 1 714
Celkem KN 2543 10247556
Par. KMD 2543 10247556
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 215
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 10
č.p. rod.dům 36
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 350
byt.z. byt 12
obč.z. byt 6
Celkem JED 18
LV 674
spoluvlastník 1364

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2015
S-SK GS 1:2880 1841 08.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 20.08.2019 09:50

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.