k.ú.: 687626 - Štipoklasy u Lovčic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556955 - Plánice NUTS5 CZ0322556955
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32053 - Plánice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 545 2125962
zahrada skleník-pařeniš. 1 365
zahrada 103 56450
ovoc. sad 2 6665
travní p. 383 1043953
lesní poz 129 1693888
vodní pl. nádrž přírodní 1 808
vodní pl. nádrž umělá 2 648
vodní pl. rybník 1 1151
vodní pl. tok přirozený 2 392
vodní pl. tok umělý 36 7953
zast. pl. zbořeniště 2 1028
zast. pl. 93 45717
ostat.pl. jiná plocha 49 28641
ostat.pl. manipulační pl. 17 23931
ostat.pl. neplodná půda 76 73326
ostat.pl. ostat.komunikace 69 92515
ostat.pl. silnice 1 19529
ostat.pl. zeleň 2 168
Celkem KN 1514 5223090
Par. KMD 1514 5223090
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. rod.dům 45
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 93
LV 144
spoluvlastník 193

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.12.2013
S-SK GS 1:2880 1837 02.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 03:36

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.