k.ú.: 687600 - Lovčice u Klatov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556955 - Plánice NUTS5 CZ0322556955
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32053 - Plánice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 151 791977
zahrada 63 43091
ovoc. sad 1 3615
travní p. 216 575125
lesní poz les(ne hospodář) 2 3032980
lesní poz 28 636152
vodní pl. rybník 1 2068
vodní pl. tok přirozený 90 30988
vodní pl. tok umělý 3 399
zast. pl. společný dvůr 1 955
zast. pl. zbořeniště 1 297
zast. pl. 45 21179
ostat.pl. jiná plocha 32 23084
ostat.pl. manipulační pl. 6 8783
ostat.pl. neplodná půda 31 29167
ostat.pl. ostat.komunikace 28 23264
ostat.pl. silnice 7 29212
Celkem KN 706 5252336
Par. KMD 706 5252336
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 26
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 45
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 91
spoluvlastník 114

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.04.2013
S-SK GS 1:2880 1837 22.04.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 04:38

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.