k.ú.: 687596 - Kvasetice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556955 - Plánice NUTS5 CZ0322556955
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32053 - Plánice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 736 2595998
zahrada 79 51556
ovoc. sad 2 5632
travní p. 250 518718
lesní poz 119 1752804
vodní pl. nádrž umělá 2 1456
vodní pl. rybník 4 19125
vodní pl. tok přirozený 41 5577
vodní pl. tok umělý 34 7102
zast. pl. společný dvůr 1 1038
zast. pl. zbořeniště 3 1452
zast. pl. 119 55846
ostat.pl. jiná plocha 99 70874
ostat.pl. manipulační pl. 22 5520
ostat.pl. neplodná půda 96 86931
ostat.pl. ostat.komunikace 63 65264
ostat.pl. silnice 7 43568
ostat.pl. zeleň 2 162
Celkem KN 1679 5288623
Par. KMD 1679 5288623
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 62
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
Celkem BUD 119
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 8
Celkem JED 16
LV 174
spoluvlastník 261

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.06.2013
S-SK GS 1:2880 1837 14.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.08.2019 08:25

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.