k.ú.: 687570 - Loužnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563684 - Loužnice NUTS5 CZ0512563684
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5110 - Železný Brod
Pověřený obecní úřad 51101 - Železný Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 31 166338
zahrada 72 77906
ovoc. sad 3 15850
travní p. 291 724859
lesní poz 222 1003208
vodní pl. nádrž umělá 3 2041
vodní pl. rybník 2 1478
vodní pl. tok přirozený 27 14671
zast. pl. společný dvůr 1 64
zast. pl. zbořeniště 13 1125
zast. pl. 146 29517
ostat.pl. dobývací prost. 2 6462
ostat.pl. jiná plocha 35 18391
ostat.pl. manipulační pl. 18 26036
ostat.pl. neplodná půda 60 60032
ostat.pl. ostat.komunikace 80 55204
ostat.pl. pohřeb. 1 2929
ostat.pl. silnice 20 89061
ostat.pl. zeleň 2 4031
Celkem KN 1029 2299203
Par. DKM 1029 2299203
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 44
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 146
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 201
spoluvlastník 310

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 18.06.2013 1:1000 21.06.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1824 21.06.2013 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 30.09.2020 05:14

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička