k.ú.: 687383 - Světlá pod Blaníkem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530107 - Louňovice pod Blaníkem NUTS5 CZ0201530107
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2125 - Vlašim
Pověřený obecní úřad 21251 - Vlašim

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 71 898194
zahrada 33 50383
travní p. 70 356539
lesní poz 61 338935
vodní pl. nádrž přírodní 2 518
vodní pl. tok přirozený 7 33049
vodní pl. zamokřená pl. 2 730
zast. pl. 28 14406
ostat.pl. jiná plocha 4 3778
ostat.pl. manipulační pl. 4 2386
ostat.pl. neplodná půda 68 81296
ostat.pl. ostat.komunikace 37 58334
ostat.pl. silnice 2 4082
Celkem KN 389 1842630
Par. DKM 300 1768667
Par. KMD 89 73963
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 10
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 27
LV 42
spoluvlastník 53

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 01.08.2014 1:1000 04.08.2014 *)
KMD 1:1000 04.04.2014
S-SK GS 1:2880 1841 04.08.2014 28.02.1824 1:2880


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 23.09.2020 14:36

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička