k.ú.: 687375 - Louňovice pod Blaníkem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530107 - Louňovice pod Blaníkem NUTS5 CZ0201530107
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2125 - Vlašim
Pověřený obecní úřad 21251 - Vlašim

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 3650722
zahrada mez, stráň 1 101
zahrada 321 234593
ovoc. sad 2 11692
travní p. mez, stráň 6 4838
travní p. 168 929845
lesní poz 147 5729244
vodní pl. nádrž přírodní 1 601
vodní pl. nádrž umělá 3 7537
vodní pl. rybník 2 4593
vodní pl. tok přirozený 15 91383
vodní pl. tok umělý 4 761
vodní pl. zamokřená pl. 3 7768
zast. pl. zbořeniště 4 2453
zast. pl. 394 126686
ostat.pl. jiná plocha 70 93135
ostat.pl. manipulační pl. 15 23518
ostat.pl. mez, stráň 2 1053
ostat.pl. neplodná půda 101 103531
ostat.pl. ostat.komunikace 143 217448
ostat.pl. pohřeb. 2 4076
ostat.pl. silnice 35 123476
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 26734
ostat.pl. zeleň 7 2781
Celkem KN 1598 11398569
PK 856 3851414
GP 3 2744
Celkem ZE 859 3854158
Par. DKM 774 484500
Par. KMD 52 5171368
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 155
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 36
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 3
Celkem BUD 387
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 468
spoluvlastník 687

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.09.2016
S-SK GS 1:2880 1841 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 22.09.2020 17:27

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička