k.ú.: 687251 - Loukov u Bystřice pod Hostýnem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588709 - Loukov NUTS5 CZ0721588709
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1007 4335806
zahrada 450 300123
ovoc. sad 40 96145
travní p. 168 411019
lesní poz les s budovou 8 772
lesní poz les(ne hospodář) 15 586595
lesní poz 143 5055202
vodní pl. nádrž umělá 4 5533
vodní pl. rybník 1 187
vodní pl. tok přirozený 54 56151
zast. pl. zbořeniště 16 4920
zast. pl. 388 151852
ostat.pl. dráha 5 51948
ostat.pl. jiná plocha 102 40852
ostat.pl. manipulační pl. 89 387274
ostat.pl. neplodná půda 30 17984
ostat.pl. ostat.komunikace 366 309988
ostat.pl. pohřeb. 2 4024
ostat.pl. silnice 31 85905
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 27362
ostat.pl. zeleň 166 299031
Celkem KN 3095 12228673
Par. DKM 1630 5725603
Par. KMD 1465 6503070
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 10
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 208
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 39
rozestav. 4
Celkem BUD 383
byt.z. byt 20
obč.z. byt 2
Celkem JED 22
LV 492
spoluvlastník 695

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.07.2020
DKM-KPÚ 1:1000 15.03.2017
KMD 1:1000 11.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1830 15.03.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 14.07.2020 06:20

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.