k.ú.: 687251 - Loukov u Bystřice pod Hostýnem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588709 - Loukov NUTS5 CZ0721588709
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1007 4335806
zahrada 449 300123
ovoc. sad 40 96145
travní p. 169 411069
lesní poz les s budovou 8 772
lesní poz les(ne hospodář) 15 585294
lesní poz 143 5055202
vodní pl. nádrž umělá 4 5533
vodní pl. rybník 1 187
vodní pl. tok přirozený 54 56151
zast. pl. zbořeniště 16 4920
zast. pl. 387 151816
ostat.pl. dráha 5 51948
ostat.pl. jiná plocha 101 40802
ostat.pl. manipulační pl. 90 388588
ostat.pl. neplodná půda 30 17984
ostat.pl. ostat.komunikace 366 310017
ostat.pl. pohřeb. 2 4024
ostat.pl. silnice 31 85905
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 27362
ostat.pl. zeleň 166 299031
Celkem KN 3094 12228679
Par. DKM 1630 5725603
Par. KMD 1464 6503076
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 10
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 207
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 40
rozestav. 5
Celkem BUD 383
byt.z. byt 20
Celkem JED 20
LV 490
spoluvlastník 698

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 15.03.2017
KMD 1:1000 11.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1830 15.03.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 06.12.2019 08:46

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.