k.ú.: 687197 - Louka u Jemnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590789 - Jemnice NUTS5 CZ0634590789
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61061 - Jemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 834 2357518
zahrada 83 55629
travní p. 393 353644
lesní poz 123 1632499
vodní pl. rybník 4 33712
vodní pl. tok přirozený 13 8673
vodní pl. tok umělý 120 14110
vodní pl. zamokřená pl. 1 1007
zast. pl. zbořeniště 1 31
zast. pl. 86 36768
ostat.pl. jiná plocha 121 56570
ostat.pl. manipulační pl. 27 15822
ostat.pl. neplodná půda 8 4132
ostat.pl. ostat.komunikace 198 79822
ostat.pl. silnice 7 18496
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4371
Celkem KN 2020 4672804
Par. DKM 67 320185
Par. KMD 1953 4352619
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 26
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 72
LV 101
spoluvlastník 163

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 30.08.2013
KMD 1:1000 29.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1824 30.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 18.09.2020 08:56

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.