k.ú.: 687189 - Louka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 553875 - Louka NUTS5 CZ0641553875
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 395 1835611
zahrada 61 49536
ovoc. sad 3 8523
travní p. 299 735832
lesní poz 164 5510525
vodní pl. nádrž umělá 1 480
vodní pl. rybník 5 38924
vodní pl. tok přirozený 9 5334
vodní pl. tok umělý 2 51
zast. pl. zbořeniště 1 167
zast. pl. 69 38498
ostat.pl. jiná plocha 12 4624
ostat.pl. manipulační pl. 11 5777
ostat.pl. neplodná půda 124 121727
ostat.pl. ostat.komunikace 78 86300
ostat.pl. pohřeb. 1 310
ostat.pl. silnice 20 85310
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5842
Celkem KN 1256 8533371
Par. DKM 51 301914
Par. KMD 1205 8231457
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 10
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 68
LV 108
spoluvlastník 138

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.11.2014
DKM 12.04.2010 1:1000 12.04.2010 *) DKM na části k.ú. při KPÚ Crhov u Olešnice
S-SK ŠS 1:2880 1826 20.11.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 23.09.2020 15:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička