k.ú.: 687103 - Rejhotice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540226 - Loučná nad Desnou NUTS5 CZ0715540226
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 167 784505
zahrada 304 192210
travní p. 651 2327356
lesní poz 256 22541732
vodní pl. nádrž umělá 13 150198
vodní pl. tok přirozený 154 297102
vodní pl. tok umělý 1 398
zast. pl. společný dvůr 19 12255
zast. pl. zbořeniště 20 4376
zast. pl. 396 604855
ostat.pl. dráha 31 69986
ostat.pl. jiná plocha 214 161091
ostat.pl. manipulační pl. 30 45979
ostat.pl. neplodná půda 208 199472
ostat.pl. ostat.komunikace 268 442921
ostat.pl. pohřeb. 2 2640
ostat.pl. silnice 80 82950
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 6955
ostat.pl. zeleň 38 16159
Celkem KN 2857 27943140
EN 2 3686
Celkem ZE 2 3686
Par. KMD 2857 27943140
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 128
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 6
č.p. obč.vyb 4
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 41
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 9
č.p. výroba 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 43
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 28
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo hráz př. 2
vod.dílo jez 4
vod.dílo vodní el 5
Celkem BUD 379
byt.z. byt 21
Celkem JED 21
LV 355
spoluvlastník 498

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1834 14.12.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 20.08.2019 14:58

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.