k.ú.: 687103 - Rejhotice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540226 - Loučná nad Desnou NUTS5 CZ0715540226
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 169 784329
zahrada 304 192061
travní p. 654 2325974
lesní poz 256 22541732
vodní pl. nádrž umělá 13 150198
vodní pl. tok přirozený 154 297102
vodní pl. tok umělý 1 398
zast. pl. společný dvůr 19 12255
zast. pl. zbořeniště 20 4376
zast. pl. 398 605101
ostat.pl. dráha 33 69964
ostat.pl. jiná plocha 216 162252
ostat.pl. manipulační pl. 30 45979
ostat.pl. neplodná půda 210 199438
ostat.pl. ostat.komunikace 276 443487
ostat.pl. pohřeb. 2 2640
ostat.pl. silnice 82 82740
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 6955
ostat.pl. zeleň 38 16159
Celkem KN 2880 27943140
EN 2 3686
Celkem ZE 2 3686
Par. KMD 2880 27943140
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 126
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 6
č.p. obč.vyb 4
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 45
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 9
č.p. výroba 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 42
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 28
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo hráz př. 2
vod.dílo jez 4
vod.dílo vodní el 5
Celkem BUD 381
byt.z. byt 21
Celkem JED 21
LV 355
spoluvlastník 497

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1834 14.12.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 30.09.2020 06:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička