k.ú.: 687090 - Přemyslov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540226 - Loučná nad Desnou NUTS5 CZ0715540226
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 6 2665
travní p. 59 440352
lesní poz 94 15451017
vodní pl. tok přirozený 6 24446
zast. pl. 41 5660
ostat.pl. jiná plocha 15 9048
ostat.pl. manipulační pl. 9 3106
ostat.pl. neplodná půda 65 24211
ostat.pl. ostat.komunikace 17 5999
ostat.pl. silnice 3 25724
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 2989
Celkem KN 321 15995217
Par. KMD 321 15995217
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
rozestav. 1
Celkem BUD 41
LV 61
spoluvlastník 75

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.04.2014
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.04.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 26.08.2019 08:06

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.