k.ú.: 687065 - Filipová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540226 - Loučná nad Desnou NUTS5 CZ0715540226
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 104 326051
zahrada 218 202188
travní p. 159 864305
lesní poz 113 607579
vodní pl. nádrž umělá 2 3448
vodní pl. tok přirozený 25 34118
zast. pl. zbořeniště 2 177
zast. pl. 119 32243
ostat.pl. dráha 1 12703
ostat.pl. jiná plocha 88 133944
ostat.pl. manipulační pl. 5 8550
ostat.pl. neplodná půda 61 44874
ostat.pl. ostat.komunikace 52 24607
ostat.pl. silnice 70 35950
ostat.pl. zeleň 4 25222
Celkem KN 1023 2355959
Par. KMD 1023 2355959
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. rod.dům 79
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
Celkem BUD 118
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 181
spoluvlastník 264

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.04.2014
S-SK ŠS 1:2880 1834 02.04.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.08.2019 01:00

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.