k.ú.: 687031 - Loučky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580708 - Svatý Jiří NUTS5 CZ0534580708
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 219 875645
zahrada 62 68452
travní p. 142 159747
lesní poz 51 575196
vodní pl. tok přirozený 3 1017
vodní pl. zamokřená pl. 3 1892
zast. pl. zbořeniště 3 458
zast. pl. 78 24228
ostat.pl. jiná plocha 85 36089
ostat.pl. manipulační pl. 1 410
ostat.pl. ostat.komunikace 47 30183
ostat.pl. silnice 2 26532
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 819
Celkem KN 697 1800668
Par. KMD 697 1800668
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 56
LV 74
spoluvlastník 121

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2010
S-SK GS 1:2880 1834 08.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 18.08.2019 13:19

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.