k.ú.: 687006 - Loučka u Nového Jičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599191 - Nový Jičín NUTS5 CZ0804599191
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 527 4306097
zahrada skleník-pařeniš. 3 601
zahrada 376 293433
ovoc. sad 3 7469
travní p. 87 189477
lesní poz les s budovou 1 130
lesní poz les(ne hospodář) 18 97975
lesní poz 96 957739
vodní pl. nádrž umělá 2 8271
vodní pl. tok přirozený 43 23467
vodní pl. tok umělý 69 22606
vodní pl. zamokřená pl. 2 2016
zast. pl. společný dvůr 2 193
zast. pl. zbořeniště 8 1474
zast. pl. 446 135303
ostat.pl. jiná plocha 223 117481
ostat.pl. manipulační pl. 23 42891
ostat.pl. neplodná půda 25 6581
ostat.pl. ostat.komunikace 219 111055
ostat.pl. silnice 43 146680
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 11845
ostat.pl. zeleň 29 58730
Celkem KN 2251 6541514
Par. DKM 2251 6541514
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 41
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 245
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 60
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
Celkem BUD 431
byt.z. byt 490
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 495
LV 873
spoluvlastník 1451

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.2002 převedena ZMVM
ZMVM 1:2000 01.01.1985 27.12.2002
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 19.05.2019 14:51

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.