k.ú.: 686981 - Loučka I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585432 - Loučka NUTS5 CZ0724585432
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1581 2646130
zahrada 157 94136
ovoc. sad 1 3125
travní p. 594 631639
lesní poz ostat.komunikace 1 2728
lesní poz 433 3420677
vodní pl. nádrž umělá 13 4389
vodní pl. tok přirozený 108 12718
zast. pl. zbořeniště 10 922
zast. pl. 262 80686
ostat.pl. jiná plocha 145 71929
ostat.pl. manipulační pl. 77 56042
ostat.pl. neplodná půda 79 34966
ostat.pl. ostat.komunikace 181 53282
ostat.pl. silnice 120 74068
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8275
ostat.pl. zeleň 12 1005
Celkem KN 3776 7196717
Par. KMD 3776 7196717
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 78
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 13
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 55
rozestav. 2
Celkem BUD 249
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 388
spoluvlastník 1162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2016
S-SK ŠS 1:2880 1828 21.06.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 19.05.2019 20:50

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.