k.ú.: 686981 - Loučka I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585432 - Loučka NUTS5 CZ0724585432
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1581 2646130
zahrada 156 94087
ovoc. sad 1 3121
travní p. 594 631615
lesní poz ostat.komunikace 1 2728
lesní poz 433 3420677
vodní pl. nádrž umělá 13 4389
vodní pl. tok přirozený 108 12718
zast. pl. zbořeniště 10 922
zast. pl. 261 80395
ostat.pl. jiná plocha 147 72269
ostat.pl. manipulační pl. 77 56042
ostat.pl. neplodná půda 79 34966
ostat.pl. ostat.komunikace 185 53473
ostat.pl. silnice 115 73905
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8275
ostat.pl. zeleň 12 1005
Celkem KN 3775 7196717
Par. KMD 3775 7196717
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 78
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 12
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 54
rozestav. 2
Celkem BUD 248
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 387
spoluvlastník 1158

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2016
S-SK ŠS 1:2880 1828 21.06.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 14.07.2020 06:46

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.