k.ú.: 686956 - Studce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537446 - Loučeň NUTS5 CZ0208537446
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 692 2806650
zahrada 105 68133
ovoc. sad 32 106923
travní p. 13 62391
lesní poz 1 1960
vodní pl. nádrž umělá 2 3035
vodní pl. tok přirozený 41 19469
vodní pl. tok umělý 62 17327
zast. pl. společný dvůr 8 2098
zast. pl. zbořeniště 6 1168
zast. pl. 97 60668
ostat.pl. dráha 2 552
ostat.pl. jiná plocha 22 26813
ostat.pl. manipulační pl. 11 7226
ostat.pl. neplodná půda 41 7932
ostat.pl. ostat.komunikace 57 47382
ostat.pl. silnice 8 33383
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 2323
ostat.pl. zeleň 5 5500
Celkem KN 1209 3280933
Par. KMD 1209 3280933
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. rod.dům 40
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 97
LV 222
spoluvlastník 464

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2012
S-SK GS 1:2880 1842 10.12.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 16.07.2019 16:45

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.