k.ú.: 686930 - Loučeň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537446 - Loučeň NUTS5 CZ0208537446
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 578 3193571
zahrada 584 432512
ovoc. sad 97 510505
travní p. 65 123187
lesní poz 76 4916093
vodní pl. nádrž přírodní 2 370
vodní pl. nádrž umělá 11 29496
vodní pl. rybník 6 70408
vodní pl. tok přirozený 54 16814
vodní pl. tok umělý 67 21675
vodní pl. zamokřená pl. 2 7505
zast. pl. společný dvůr 11 5025
zast. pl. zbořeniště 8 4658
zast. pl. 700 196802
ostat.pl. jiná plocha 150 116346
ostat.pl. manipulační pl. 50 39300
ostat.pl. neplodná půda 19 12119
ostat.pl. ostat.komunikace 291 239513
ostat.pl. pohřeb. 1 2674
ostat.pl. silnice 7 115020
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 14109
ostat.pl. zeleň 99 225179
Celkem KN 2882 10292881
Par. KMD 2882 10292881
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 138
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 268
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 50
č.e. rod.rekr 37
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 71
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 675
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 738
spoluvlastník 1185

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2012
S-SK GS 1:2880 1842 11.12.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 23.08.2019 08:12

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.