k.ú.: 686905 - Lotouš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532819 - Slaný NUTS5 CZ0203532819
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 149 1748194
zahrada 21 12836
ovoc. sad 3 7422
travní p. 5 2503
lesní poz 4 510688
vodní pl. nádrž umělá 2 2737
vodní pl. tok přirozený 51 14251
vodní pl. tok umělý 11 1293
zast. pl. společný dvůr 3 1580
zast. pl. zbořeniště 2 280
zast. pl. 59 42971
ostat.pl. jiná plocha 4 4302
ostat.pl. manipulační pl. 8 25208
ostat.pl. neplodná půda 1 1092
ostat.pl. ostat.komunikace 45 36628
ostat.pl. silnice 4 30197
ostat.pl. zeleň 4 361
Celkem KN 376 2442543
Par. KMD 376 2442543
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. rod.dům 9
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 57
LV 58
spoluvlastník 73

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.05.2012
S-SK GS 1:2880 1894 16.05.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 06.06.2020 07:29

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.