k.ú.: 686891 - Žádlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540196 - Loštice NUTS5 CZ0715540196
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 8 3747
orná půda 171 1192384
zahrada 109 97793
ovoc. sad 4 7823
travní p. mez, stráň 7 2439
travní p. 30 56152
lesní poz 82 671187
vodní pl. nádrž přírodní 3 20874
vodní pl. rybník 6 58252
vodní pl. tok přirozený 37 20691
vodní pl. zamokřená pl. 6 16715
zast. pl. společný dvůr 3 819
zast. pl. zbořeniště 1 411
zast. pl. 115 38933
ostat.pl. jiná plocha 19 7232
ostat.pl. manipulační pl. 6 11031
ostat.pl. neplodná půda 51 44976
ostat.pl. ostat.komunikace 56 37402
ostat.pl. silnice 7 44217
ostat.pl. zeleň 28 163312
Celkem KN 749 2496390
Par. DKM 749 2496390
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 19
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 111
LV 185
spoluvlastník 267

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.1999
ZMVM 1:2000 01.03.1988 15.12.1999
S-SK ŠS 1:2880 1886 01.03.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 06.06.2020 07:53

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.