k.ú.: 686883 - Loštice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540196 - Loštice NUTS5 CZ0715540196
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1127 4514814
zahrada 828 511023
ovoc. sad 22 71078
travní p. 154 215357
lesní poz 126 2433281
vodní pl. rybník 4 22532
vodní pl. tok přirozený 89 145544
vodní pl. tok umělý 51 48683
zast. pl. společný dvůr 48 11266
zast. pl. zbořeniště 6 3268
zast. pl. 1338 370850
ostat.pl. dobývací prost. 2 145658
ostat.pl. jiná plocha 147 105298
ostat.pl. manipulační pl. 182 149003
ostat.pl. neplodná půda 169 103490
ostat.pl. ostat.komunikace 333 228056
ostat.pl. pohřeb. 2 15673
ostat.pl. silnice 51 222422
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 61573
ostat.pl. zeleň 71 123965
Celkem KN 4762 9502834
Par. DKM 4762 9502834
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 628
č.p. byt.dům 15
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 28
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 93
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 5
č.e. jiná st. 6
č.e. obč.vyb 3
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 52
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če garáž 148
bez čp/če jiná st. 91
bez čp/če obč.vyb 17
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 26
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 35
bez čp/če zem.stav 41
rozestav. 4
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 1255
byt.z. byt 277
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 2
Celkem JED 293
LV 1458
spoluvlastník 2153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.05.2001
ZMVM 1:2000 01.03.1988 10.05.2001
S-SK ŠS 1:2880 1887 01.03.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 16.07.2019 12:37

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.