k.ú.: 686883 - Loštice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540196 - Loštice NUTS5 CZ0715540196
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1075 4458012
zahrada 922 576404
ovoc. sad 22 71078
travní p. 132 205300
lesní poz 126 2433281
vodní pl. rybník 4 22532
vodní pl. tok přirozený 82 145544
vodní pl. tok umělý 35 48683
zast. pl. společný dvůr 25 5890
zast. pl. zbořeniště 3 453
zast. pl. 1332 371473
ostat.pl. jiná plocha 180 256386
ostat.pl. manipulační pl. 181 149075
ostat.pl. neplodná půda 169 103490
ostat.pl. ostat.komunikace 334 228581
ostat.pl. pohřeb. 2 15673
ostat.pl. silnice 51 222422
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 61425
ostat.pl. zeleň 79 127133
Celkem KN 4766 9502835
Par. DKM 4766 9502835
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 608
č.p. byt.dům 15
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 28
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 114
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 5
č.e. jiná st. 6
č.e. obč.vyb 2
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 53
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 150
bez čp/če jiná st. 94
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 24
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 35
bez čp/če zem.stav 41
rozestav. 3
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 1259
byt.z. byt 277
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 2
Celkem JED 293
LV 1457
spoluvlastník 2149

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.05.2001
ZMVM 1:2000 01.03.1988 10.05.2001
S-SK ŠS 1:2880 1887 01.03.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 05.06.2020 01:31

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.