k.ú.: 686841 - Losiná u Plzně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-město email: kp.pmesto@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3405 - Plzeň-město NUTS4 CZ0323
Obec 558001 - Losiná NUTS5 CZ0323558001
Pracoviště 405 - Plzeň-město

Obec s rozšířenou působností 3209 - Plzeň
Pověřený obecní úřad 32092 - Starý Plzenec

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1641 3597032
zahrada 674 383926
ovoc. sad 54 96700
travní p. 663 714270
lesní poz les s budovou 2 113
lesní poz 510 1258019
vodní pl. nádrž umělá 7 7618
vodní pl. tok přirozený 114 16199
vodní pl. zamokřená pl. 6 3462
zast. pl. zbořeniště 1 71
zast. pl. 828 186186
ostat.pl. dráha 2 836
ostat.pl. jiná plocha 230 219810
ostat.pl. manipulační pl. 14 21687
ostat.pl. neplodná půda 99 32761
ostat.pl. ostat.komunikace 621 139603
ostat.pl. pohřeb. 1 2400
ostat.pl. silnice 92 78145
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 30 24324
ostat.pl. zeleň 24 6089
Celkem KN 5613 6789251
Par. DKM 5613 6789251
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 469
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 161
č.e. zem.stav 2
č.e. zem.used 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 52
bez čp/če jiná st. 68
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 4
Celkem BUD 813
LV 968
spoluvlastník 1301

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.10.2015
THM-G 1:2000 01.01.1980 16.10.2015
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1980 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-město.

vypočteno: 23.09.2020 14:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička