k.ú.: 686832 - Lopeník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592340 - Lopeník NUTS5 CZ0722592340
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 524 1628300
zahrada 233 399255
ovoc. sad 4 38432
travní p. 896 3985535
lesní poz les(ne hospodář) 1 5130
lesní poz 111 5632344
vodní pl. nádrž umělá 5 361
vodní pl. tok přirozený 29 32496
vodní pl. zamokřená pl. 1 930
zast. pl. zbořeniště 27 4623
zast. pl. 320 74484
ostat.pl. jiná plocha 342 438514
ostat.pl. manipulační pl. 17 18919
ostat.pl. neplodná půda 48 42889
ostat.pl. ostat.komunikace 243 165084
ostat.pl. silnice 122 58706
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 7458
Celkem KN 2933 12533460
Par. KMD 140 5319997
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 190
č.p. rod.rekr 10
č.p. ubyt.zař 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 24
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 2
Celkem BUD 309
LV 496
spoluvlastník 1371

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.10.2017
KM-D 1:1000 26.03.2001 část k.ú. Lopeník překatastrovaná z k.ú. Bánov
KM-D 1:1000 28.12.2000 část k.ú. Lopeník pův.k.ú. Lopeník
S-SK ŠS 1:2880 1828 26.03.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 14.07.2020 09:33

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.