k.ú.: 686832 - Lopeník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592340 - Lopeník NUTS5 CZ0722592340
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 524 1628300
zahrada 233 399920
ovoc. sad 4 38432
travní p. 892 3976379
lesní poz les(ne hospodář) 1 5130
lesní poz 111 5632344
vodní pl. nádrž umělá 5 361
vodní pl. tok přirozený 29 32496
vodní pl. zamokřená pl. 1 930
zast. pl. zbořeniště 28 4670
zast. pl. 316 71804
ostat.pl. jiná plocha 345 448104
ostat.pl. manipulační pl. 18 19441
ostat.pl. neplodná půda 49 43901
ostat.pl. ostat.komunikace 243 165084
ostat.pl. silnice 122 58706
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 7458
Celkem KN 2931 12533460
Par. KMD 140 5319997
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 189
č.p. rod.rekr 10
č.p. ubyt.zař 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 2
Celkem BUD 305
LV 497
spoluvlastník 1377

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.10.2017
KM-D 1:1000 26.03.2001 část k.ú. Lopeník překatastrovaná z k.ú. Bánov
KM-D 1:1000 28.12.2000 část k.ú. Lopeník pův.k.ú. Lopeník
S-SK ŠS 1:2880 1828 26.03.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 16.12.2019 04:12

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.