k.ú.: 686786 - Ploužnice pod Táborem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577308 - Lomnice nad Popelkou NUTS5 CZ0514577308
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51071 - Lomnice nad Popelkou

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 45 193297
zahrada 46 31987
travní p. 114 107391
lesní poz 50 437206
vodní pl. nádrž umělá 3 307
vodní pl. tok umělý 1 14
zast. pl. zbořeniště 1 358
zast. pl. 41 7056
ostat.pl. dráha 2 25383
ostat.pl. jiná plocha 2 523
ostat.pl. manipulační pl. 19 5868
ostat.pl. neplodná půda 9 5923
ostat.pl. ostat.komunikace 33 18547
ostat.pl. silnice 48 37395
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1071
Celkem KN 416 872326
Par. KMD 416 872326
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 39
LV 58
spoluvlastník 79

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.07.2009
S-SK GS 1:2880 1842 23.07.2009 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 19.09.2020 05:42

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.