k.ú.: 686743 - Košov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577308 - Lomnice nad Popelkou NUTS5 CZ0514577308
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51071 - Lomnice nad Popelkou

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 175 982889
zahrada 111 54867
travní p. 282 579246
lesní poz les(ne hospodář) 2 12165
lesní poz 127 1214925
vodní pl. tok přirozený 1 278
vodní pl. tok umělý 3 1043
zast. pl. zbořeniště 4 666
zast. pl. 109 25210
ostat.pl. dráha 1 141
ostat.pl. jiná plocha 15 3027
ostat.pl. manipulační pl. 24 10405
ostat.pl. neplodná půda 48 32396
ostat.pl. ostat.komunikace 56 41535
ostat.pl. silnice 2 20861
Celkem KN 960 2979654
Par. DKM 14 63329
Par. KMD 946 2916325
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 8
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 102
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 160
spoluvlastník 218

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.10.2016 1:1000 07.10.2016 *) Rozh. SPÚ 233329/2016 o KPÚ, (Z-2134/2016).
KMD 1:1000 14.08.2012
S-SK GS 1:2880 1842 14.08.2012 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 30.09.2020 06:09

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička