k.ú.: 686671 - Tylov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597589 - Lomnice NUTS5 CZ0801597589
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8103 - Bruntál
Pověřený obecní úřad 81031 - Bruntál

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 398117
zahrada 39 12356
travní p. 337 5107400
lesní poz 145 5624822
vodní pl. nádrž umělá 8 311397
vodní pl. rybník 5 5099
vodní pl. tok přirozený 13 44959
vodní pl. tok umělý 6 1343
zast. pl. společný dvůr 5 2687
zast. pl. zbořeniště 25 12056
zast. pl. 83 32345
ostat.pl. dráha 2 71822
ostat.pl. jiná plocha 98 93579
ostat.pl. manipulační pl. 15 49021
ostat.pl. neplodná půda 53 75682
ostat.pl. ostat.komunikace 107 92952
ostat.pl. silnice 7 68991
Celkem KN 971 12004628
Par. KMD 971 12004628
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 36
č.p. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 83
LV 91
spoluvlastník 119

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.08.2013
S-SK ŠS 1:2880 1834 28.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 19.09.2020 05:11

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.