k.ú.: 686654 - Lomnice u Tišnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 581976 - Lomnice NUTS5 CZ0643581976
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 340 2064459
zahrada 432 300182
ovoc. sad 28 102432
travní p. mez, stráň 1 588
travní p. 291 790416
lesní poz 369 3531854
vodní pl. nádrž umělá 1 986
vodní pl. rybník 6 6398
vodní pl. tok přirozený 32 52663
vodní pl. zamokřená pl. 3 3228
zast. pl. zbořeniště 10 1733
zast. pl. 569 159063
ostat.pl. jiná plocha 185 66648
ostat.pl. manipulační pl. 50 38692
ostat.pl. mez, stráň 1 138
ostat.pl. neplodná půda 120 133916
ostat.pl. ostat.komunikace 211 207671
ostat.pl. pohřeb. 2 12264
ostat.pl. silnice 73 89577
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 12887
ostat.pl. zeleň 41 76144
Celkem KN 2774 7651939
Par. DKM 1173 6707324
Par. KMD 1600 944536
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 11
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 365
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 30
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 3
Celkem BUD 564
byt.z. byt 45
byt.z. garáž 14
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 28
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 94
LV 754
spoluvlastník 1170

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2017
DKM-KPÚ 26.10.2011 1:1000 31.10.2011 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 13.12.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.09.2020 11:03

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.