k.ú.: 686638 - Týn u Lomnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560545 - Lomnice NUTS5 CZ0413560545
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 79 157671
zahrada 91 41309
travní p. 53 61158
lesní poz les s budovou 1 36
lesní poz les(ne hospodář) 19 1304599
lesní poz 23 205542
vodní pl. tok přirozený 2 9543
zast. pl. 172 43806
ostat.pl. jiná plocha 98 3544527
ostat.pl. manipulační pl. 9 7584
ostat.pl. neplodná půda 10 2526
ostat.pl. ostat.komunikace 43 60361
ostat.pl. silnice 12 64712
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 18185
ostat.pl. zeleň 3 32
Celkem KN 617 5521591
Par. DKM 617 5521591
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 9
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 125
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 172
byt.z. byt 16
obč.z. byt 16
Celkem JED 32
LV 219
spoluvlastník 298

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.06.2008
THM-V 1:2000 01.01.1970 05.06.2008
FÚO 1:2000 01.01.1970 05.06.2008
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 19.08.2019 20:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.