k.ú.: 686620 - Lomnice u Sokolova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560545 - Lomnice NUTS5 CZ0413560545
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 186721
zahrada 296 130119
travní p. 125 473808
lesní poz les(ne hospodář) 28 1791950
lesní poz 6 109107
vodní pl. nádrž umělá 5 15108
vodní pl. tok přirozený 7 39735
vodní pl. zamokřená pl. 1 32992
zast. pl. 378 77974
ostat.pl. dobývací prost. 62 3991789
ostat.pl. jiná plocha 228 978913
ostat.pl. manipulační pl. 24 110232
ostat.pl. neplodná půda 54 40002
ostat.pl. ostat.komunikace 139 222269
ostat.pl. pohřeb. 1 7495
ostat.pl. silnice 8 94378
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 20301
ostat.pl. zeleň 3 3050
Celkem KN 1392 8325943
Par. DKM 1392 8325943
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 203
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 89
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
Celkem BUD 368
byt.z. byt 63
byt.z. dílna 1
Celkem JED 64
LV 438
spoluvlastník 586

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.06.2008
THM-V 1:2000 01.01.1970 05.06.2008
FÚO 1:2000 01.01.1970 05.06.2008
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 05.06.2020 14:12

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.