k.ú.: 686620 - Lomnice u Sokolova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560545 - Lomnice NUTS5 CZ0413560545
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 186721
zahrada 295 130130
travní p. 123 474041
lesní poz les(ne hospodář) 28 1791950
lesní poz 2 98847
vodní pl. nádrž umělá 5 15108
vodní pl. tok přirozený 7 39735
vodní pl. zamokřená pl. 1 32992
zast. pl. 375 77467
ostat.pl. dobývací prost. 65 3997672
ostat.pl. jiná plocha 227 983553
ostat.pl. manipulační pl. 24 110232
ostat.pl. neplodná půda 54 40002
ostat.pl. ostat.komunikace 139 222269
ostat.pl. pohřeb. 1 7495
ostat.pl. silnice 8 94379
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 20301
ostat.pl. zeleň 3 3050
Celkem KN 1384 8325944
Par. DKM 1384 8325944
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 202
č.p. shromaž. 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 87
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
Celkem BUD 365
byt.z. byt 63
byt.z. dílna 1
Celkem JED 64
LV 440
spoluvlastník 590

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.06.2008
THM-V 1:2000 01.01.1970 05.06.2008
FÚO 1:2000 01.01.1970 05.06.2008
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 24.07.2019 07:14

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.