k.ú.: 686603 - Lom u Tachova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:374616662

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 541702 - Lom u Tachova NUTS5 CZ0327541702
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32153 - Tachov

Statistické údaje (stav ke dni: 20.10.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 223 4095203
zahrada 71 46697
travní p. 197 1271272
lesní poz 199 2171820
vodní pl. nádrž umělá 19 31033
vodní pl. rybník 12 151752
vodní pl. tok přirozený 3 21912
vodní pl. tok umělý 5 1689
vodní pl. zamokřená pl. 1 593
zast. pl. společný dvůr 2 3795
zast. pl. zbořeniště 12 2945
zast. pl. 189 75371
ostat.pl. dráha 16 57712
ostat.pl. jiná plocha 94 77576
ostat.pl. manipulační pl. 10 87944
ostat.pl. neplodná půda 70 58692
ostat.pl. ostat.komunikace 162 155758
ostat.pl. silnice 12 92571
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 24856
ostat.pl. zeleň 18 5403
Celkem KN 1328 8434594
EN 16 2379220
GP 26 236126
Celkem ZE 42 2615346
Par. DKM 7 57391
Par. KMD 613 1189351
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 74
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 1
Celkem BUD 184
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 173
spoluvlastník 220

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.11.2017
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 23.10.2019 10:31

Aktuality

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.