k.ú.: 686603 - Lom u Tachova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 541702 - Lom u Tachova NUTS5 CZ0327541702
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32153 - Tachov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 222 4094703
zahrada 70 46239
travní p. 197 1271272
lesní poz 199 2172622
vodní pl. nádrž umělá 19 31033
vodní pl. rybník 12 151752
vodní pl. tok přirozený 3 21912
vodní pl. tok umělý 5 1689
vodní pl. zamokřená pl. 1 593
zast. pl. společný dvůr 2 3795
zast. pl. zbořeniště 12 2945
zast. pl. 196 75998
ostat.pl. dráha 16 57380
ostat.pl. jiná plocha 95 77970
ostat.pl. manipulační pl. 10 87944
ostat.pl. neplodná půda 70 58774
ostat.pl. ostat.komunikace 162 155695
ostat.pl. silnice 12 92571
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 24856
ostat.pl. zeleň 18 5403
Celkem KN 1334 8435146
EN 16 2379220
GP 26 236126
Celkem ZE 42 2615346
Par. DKM 7 57391
Par. KMD 619 1189903
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 78
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 1
Celkem BUD 191
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 174
spoluvlastník 221

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.11.2017
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 25.09.2020 16:55

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička