k.ú.: 686531 - Údolí u Lokte - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560537 - Loket NUTS5 CZ0413560537
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41074 - Loket

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 6424
zahrada 41 34713
travní p. 39 134363
lesní poz les s budovou 1 34
lesní poz les(ne hospodář) 146 10137375
lesní poz 33 71212
vodní pl. tok přirozený 6 198084
zast. pl. zbořeniště 7 599
zast. pl. 80 18508
ostat.pl. dráha 7 50146
ostat.pl. jiná plocha 22 20784
ostat.pl. manipulační pl. 15 12906
ostat.pl. neplodná půda 129 274088
ostat.pl. ostat.komunikace 45 133340
ostat.pl. silnice 8 28305
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 44798
Celkem KN 585 11165679
Par. KMD 585 11165679
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 42
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. ubyt.zař 19
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 80
LV 72
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2010
S-SK GS 1:2880 1842 29.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 02.06.2020 16:20

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.