k.ú.: 686514 - Loket - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560537 - Loket NUTS5 CZ0413560537
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41074 - Loket

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 64 124885
zahrada 388 225573
ovoc. sad 3 14478
travní p. 206 425117
lesní poz les s budovou 1 24
lesní poz les(ne hospodář) 110 949146
lesní poz ostat.komunikace 1 25
lesní poz 271 3373981
vodní pl. nádrž umělá 3 7665
vodní pl. tok přirozený 31 380364
vodní pl. tok umělý 1 506
vodní pl. zamokřená pl. 1 1148
zast. pl. společný dvůr 7 1620
zast. pl. zbořeniště 11 3731
zast. pl. 810 179526
ostat.pl. dráha 21 68945
ostat.pl. jiná plocha 353 249819
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 2742
ostat.pl. manipulační pl. 44 67306
ostat.pl. neplodná půda 119 287372
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 992
ostat.pl. ostat.komunikace 257 207756
ostat.pl. pohřeb. 1 17717
ostat.pl. silnice 44 128907
ostat.pl. skládka 1 288
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 37822
ostat.pl. zeleň 37 79900
Celkem KN 2799 6837355
Par. DKM 2799 6837355
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 14
č.p. byt.dům 73
č.p. doprava 2
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 10
č.p. obč.vyb. 34
č.p. rod.dům 361
č.p. tech.vyb 8
č.p. ubyt.zař 7
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 6
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 63
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 115
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 15
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
vod.dílo jez 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 791
byt.z. byt 660
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 11
byt.z. j.nebyt 18
obč.z. byt 28
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 4
obč.z. rozest. 1
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 728
LV 1338
spoluvlastník 2249

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.10.2013
THM-V 1:1000 01.01.1972 31.10.2013
FÚO 1:2000 01.01.1972 31.10.2013
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 20.08.2019 22:55

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.