k.ú.: 686433 - Lochočice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568201 - Řehlovice NUTS5 CZ0427568201
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 29 1336253
zahrada 5 4429
travní p. 63 645875
lesní poz les(ne hospodář) 9 1041107
lesní poz 77 3723571
vodní pl. nádrž umělá 7 21755
vodní pl. tok umělý 14 39132
vodní pl. zamokřená pl. 1 5669
zast. pl. zbořeniště 5 6760
zast. pl. 3 69
ostat.pl. jiná plocha 53 380617
ostat.pl. manipulační pl. 4 31716
ostat.pl. neplodná půda 48 72315
ostat.pl. ostat.komunikace 38 97204
ostat.pl. silnice 1 4906
Celkem KN 357 7411378
Par. DKM 52 993269
Par. KMD 305 6418109
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
Celkem BUD 3
LV 16
spoluvlastník 26

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2011
S-SK GS 1:2880 1842 27.06.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 25.05.2019 10:09

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.