k.ú.: 686425 - Lochkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 1336220
zahrada 244 156155
ovoc. sad 4 25705
travní p. 19 90866
lesní poz 18 468603
vodní pl. nádrž přírodní 1 1036
vodní pl. nádrž umělá 2 1778
vodní pl. tok přirozený 6 4046
vodní pl. zamokřená pl. 1 2838
zast. pl. zbořeniště 2 1955
zast. pl. 303 66279
ostat.pl. dálnice 21 89635
ostat.pl. jiná plocha 215 76696
ostat.pl. manipulační pl. 7 13090
ostat.pl. neplodná půda 15 13628
ostat.pl. ostat.komunikace 126 170914
ostat.pl. silnice 21 39625
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 16573
ostat.pl. zeleň 43 140587
Celkem KN 1132 2716229
Par. DKM 1132 2716229
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 207
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obchod 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 301
byt.z. ateliér 8
byt.z. byt 86
byt.z. garáž 2
obč.z. byt 13
obč.z. garáž 1
Celkem JED 110
LV 421
spoluvlastník 747

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 08.09.2009 1:1000 08.09.2009 *) komplexní pozemková úprava
DKM 1:1000 16.10.2008 část
THM-G 1:1000 01.01.1985 29.09.2009
S-SK GS 1:2880 1840 31.12.1984


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 08:46

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.