k.ú.: 686387 - Lodín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570303 - Lodín NUTS5 CZ0521570303
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 495 2887965
zahrada 162 119283
ovoc. sad 3 8697
travní p. 227 845366
lesní poz 154 3106401
vodní pl. nádrž přírodní 2 2888
vodní pl. nádrž umělá 4 57301
vodní pl. rybník 1 20510
vodní pl. tok přirozený 4 1216
vodní pl. tok umělý 117 47477
zast. pl. společný dvůr 8 1682
zast. pl. zbořeniště 11 3836
zast. pl. 251 89994
ostat.pl. jiná plocha 67 49914
ostat.pl. manipulační pl. 51 33912
ostat.pl. neplodná půda 26 23106
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 4790
ostat.pl. ostat.komunikace 131 156284
ostat.pl. silnice 15 64185
ostat.pl. skládka 2 144458
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2669
ostat.pl. zeleň 13 32332
Celkem KN 1748 7704266
Par. KMD 1748 7704266
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 95
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če ubyt.zař 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 8
Celkem BUD 228
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 318
spoluvlastník 678

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2011
S-SK GS 1:2880 1841 08.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 01.06.2020 17:50

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.