k.ú.: 686310 - Nesměň u Ločenic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544809 - Ločenice NUTS5 CZ0311544809
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 729 2329935
zahrada 131 86362
travní p. 486 840788
lesní poz 609 2613562
vodní pl. nádrž umělá 21 7258
vodní pl. rybník 4 12311
vodní pl. tok umělý 105 19082
vodní pl. zamokřená pl. 12 23150
zast. pl. zbořeniště 3 450
zast. pl. 160 54137
ostat.pl. jiná plocha 41 16477
ostat.pl. manipulační pl. 67 37128
ostat.pl. neplodná půda 113 108323
ostat.pl. ostat.komunikace 105 112235
ostat.pl. silnice 36 25870
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2195
Celkem KN 2623 6289263
Par. KMD 2623 6289263
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 78
č.p. rod.dům 14
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 4
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 145
LV 256
spoluvlastník 306

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2015
S-SK GS 1:2880 1870 30.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 26.09.2020 17:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička