k.ú.: 686298 - Lobodice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 515191 - Lobodice NUTS5 CZ0714515191
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71091 - Kojetín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 520 4362185
zahrada 263 136171
travní p. 94 138633
lesní poz les(ne hospodář) 81 1157426
lesní poz 19 344217
vodní pl. rybník 1 6766
vodní pl. tok přirozený 19 319343
zast. pl. společný dvůr 6 620
zast. pl. zbořeniště 19 4769
zast. pl. 394 175737
ostat.pl. dráha 3 54114
ostat.pl. jiná plocha 108 170388
ostat.pl. manipulační pl. 46 71339
ostat.pl. neplodná půda 2 241
ostat.pl. ostat.komunikace 169 183901
ostat.pl. pohřeb. 4 5154
ostat.pl. silnice 5 34817
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8076
ostat.pl. zeleň 40 18773
Celkem KN 1796 7192670
Par. DKM 1796 7192670
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 132
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 114
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 373
byt.z. byt 21
Celkem JED 21
LV 461
spoluvlastník 1087

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.07.2011
DKM 1:1000 13.08.2010
ZMVM 1:2000 01.10.1986 13.08.2010
Ost. 1:2000 01.12.1944 11.07.2011 extravilán, agrární operace v S-JTSK
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.10.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 26.09.2020 00:39

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička