k.ú.: 686298 - Lobodice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 515191 - Lobodice NUTS5 CZ0714515191
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71091 - Kojetín

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 531 4362185
zahrada 258 136132
travní p. 94 138719
lesní poz les(ne hospodář) 81 1157426
lesní poz 19 344217
vodní pl. rybník 1 6766
vodní pl. tok přirozený 19 319343
zast. pl. společný dvůr 6 620
zast. pl. zbořeniště 20 5206
zast. pl. 394 175804
ostat.pl. dráha 3 54114
ostat.pl. jiná plocha 101 169794
ostat.pl. manipulační pl. 46 71339
ostat.pl. neplodná půda 2 241
ostat.pl. ostat.komunikace 170 183948
ostat.pl. pohřeb. 4 5154
ostat.pl. silnice 5 34817
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8076
ostat.pl. zeleň 40 18773
Celkem KN 1797 7192674
Par. DKM 1797 7192674
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 148
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 98
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 373
byt.z. byt 21
Celkem JED 21
LV 456
spoluvlastník 1090

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.07.2011
DKM 1:1000 13.08.2010
ZMVM 1:2000 01.10.1986 13.08.2010
Ost. 1:2000 01.12.1944 11.07.2011 extravilán, agrární operace v S-JTSK
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.10.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 16.07.2019 12:38

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.