k.ú.: 686280 - Severní - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 545708 - Lobendava NUTS5 CZ0421545708
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42122 - Šluknov

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 6866
zahrada 54 25178
travní p. 264 3907751
lesní poz 169 3631792
vodní pl. nádrž umělá 7 28325
vodní pl. rybník 1 2572
vodní pl. tok přirozený 21 15366
vodní pl. tok umělý 4 2894
zast. pl. zbořeniště 13 9196
zast. pl. 69 21321
ostat.pl. dobývací prost. 13 56450
ostat.pl. jiná plocha 16 15324
ostat.pl. manipulační pl. 5 16566
ostat.pl. neplodná půda 113 178775
ostat.pl. ostat.komunikace 117 91053
ostat.pl. silnice 12 29727
ostat.pl. zeleň 9 8817
Celkem KN 890 8047973
Par. KMD 890 8047973
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 52
č.p. rod.rekr 7
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 69
LV 94
spoluvlastník 119

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.05.2010
S-SK GS 1:2880 1843 11.05.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 21.05.2019 13:32

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.