k.ú.: 686280 - Severní - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 545708 - Lobendava NUTS5 CZ0421545708
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42122 - Šluknov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 6866
zahrada 54 25178
travní p. 264 3907147
lesní poz 217 3631731
vodní pl. nádrž umělá 7 28325
vodní pl. rybník 1 2572
vodní pl. tok přirozený 29 15272
vodní pl. tok umělý 4 2894
zast. pl. zbořeniště 13 9176
zast. pl. 69 21321
ostat.pl. dobývací prost. 13 56450
ostat.pl. jiná plocha 17 15595
ostat.pl. manipulační pl. 5 16566
ostat.pl. neplodná půda 113 178775
ostat.pl. ostat.komunikace 117 90820
ostat.pl. silnice 12 29727
ostat.pl. zeleň 9 8817
Celkem KN 947 8047232
Par. KMD 947 8047232
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 52
č.p. rod.rekr 7
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 69
LV 94
spoluvlastník 119

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.05.2010
S-SK GS 1:2880 1843 11.05.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 25.09.2020 06:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička